Aangifte geboorte en naamskeuze kind

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Hoe doe ik aangifte van een geboorte?

U bent verplicht om binnen 3 dagen na de geboortedag van uw baby aangifte te doen. Dit doet u in de gemeente waar uw kind geboren is. Na de aangifte geeft de gemeente een geboorteakte af.

Binnen 3 dagen geboorteaangifte doen

U bent verplicht binnen 3 dagen na de bevalling aangifte te doen van een geboorte. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan moet u dat op de 1e werkdag na het weekend of de feestdag doen. Doet u te laat aangifte, dan riskeert u een boete.

Wie doet aangifte?

De volgende personen mogen aangifte doen:

  • de vader of de moeder;
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid. Let op: dit mag alleen als de ouders geen aangifte kunnen doen;
  • een medebewoner van de woning waar het kind geboren is. Let op: dit mag alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was;
  • als er niemand bij de geboorte aanwezig was: het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek. Let op: dit mag alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was.

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Bij de geboorteaangifte wordt er een geboorteakte opgemaakt. In dit geboortebewijs staan de namen van uw kind. Komt u er later achter dat de naam van uw kind verkeerd gespeld is? Dan kunt u de fout in de geboorteakte laten verbeteren.

Welke documenten heeft u nodig bij geboorteaangifte?

Als u aangifte doet van een geboorte, heeft u de volgende documenten nodig:

  • geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf. Of een rijbewijs, als u  woont in de gemeente waar u aangifte  doet;
  • geldig paspoort of identiteitskaart van de moeder. Of een rijbewijs, als de moeder woont in de gemeente waar u aangfite doet.  

De volgende documenten zijn niet verplicht, maar kunnen handig zijn om mee te nemen:

  • geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige met daarin de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind;
  • kopie van een erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend;
  • akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam het kind krijgt.

Kosten geboorteaangifte

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Wel betaalt u kosten als u een afschrift van de geboorteakte wilt. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Bijzondere situaties

De Rijksoverheid. Voor Nederland