Wat is het?

Voor het verkopen van alcohol heeft u meestal een drank- en horecavergunning nodig. Wilt u alcohol verkopen buiten een horecabedrijf, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Dan kunt u hier een ontheffing voor aanvragen. Met deze ontheffing mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen (minder dan 15% alcohol), zoals bier en wijn.

Ontheffing aanvragen

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar. U kunt deze ontheffing schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier drank- en horecaontheffing. Bij deze aanvraag levert u een bewijsstuk sociale hygiëne van alle leidinggevende en een duidelijke kopie van het identiteitsbewijs van alle leidinggevenden.

U kunt het formulier inleveren bij de receptie van de gemeente Zwartewaterland of versturen aan:

Gemeente Zwartewaterland
College van Burgemeester en wethouders
Postbus 23
8060 AA Hasselt

Termijn en kosten

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. We mogen deze termijn een keer verlengen, bijvoorbeeld als extra informatie nodig is.
De kosten voor het aanvragen van ontheffing van de drank- en horecawet vindt u in de Legesverordening Zwartewaterland 2021 (titel 3). Voor 2021 betaalt u €60,50 per aanvraag.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Beleidsregels schenken alcohol

Alle regels over het schenken van alcohol staan in de Drank en Horecawet
 

Heeft u gevonden wat u zocht?