Snelzoeken
Bekijk de
plannen in uw
eigen buurt!
Ruimtelijkeplannen

Het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening,

zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken. Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Op lange termijn moeten alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op deze website te vinden zijn.

Instructievideo

Bent u nog niet bekend met Ruimtelijkeplannen.nl? Bekijk dan eens onze instructievideo. Deze legt in vier minuten uit wat Ruimtelijkeplannen.nl inhoudt, hoe de website werkt en hoe u bestemmingsplannen kunt vinden. De video vindt u ook in de help.

Nieuws


9 december 2016 – Versie 2.3.1 in gebruik

Versie 2.3.1 is in gebruik genomen. Meer informatie....

Attenderingsservice

Deze website is een samenwerking van:

Actueel aantal ruimtelijke plannen: 58526