BESLUITENLIJST VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 14 OKTOBER 2011

Voorzitter:

F.L.J.A. Adriaens (waarnemend raadsvoorzitter) (voorzitter tot agendapunt 8)

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester) (voorzitter vanaf agendapunt 8)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD) , V.A. van Brussel (D66), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. GabriŰls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA),

J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. ZaÔboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

G.J. Van Buuren (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

1.

Onderwerp

Opening door de waarnemend raadsvoorzitter, de heer F.L.J.A. Adriaens, en voorlezen van het Koninklijk Besluit inzake de benoeming van burgemeester Heijmans.

 

Bestanden  

 Agenda

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Welkom door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw M.J.L.M. Nouwen-Jacobs.

 

Bestanden   

 Geluidsfragment  

 Tekst speech door mevrouw Nouwen-Jacobs

 

 

 

3. 

Onderwerp 

Toespraak door de Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens,

inclusief de eedaflegging van burgemeester Heijmans.

 

Besluit

Burgemeester Heijmans is beŰdigd.

 

Bestanden  

 Geluidsfragment 

 Tekst toespraak door de heer Bovens

 

 

 

4. 

Onderwerp 

Installatie van de burgemeester:

- speech waarnemend raadsvoorzitter, de heer F.L.J.A. Adriaens, en overhandiging voorzittershamer;

- speech 2e loco-burgemeester, de heer H.W.J. Coolen, en omhangen van de ambtsketen.

 

Besluit

Burgemeester Heijmans is ge´nstalleerd.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment de heer Adriaens 

 Tekst speech door de heer Adriaens

 Geluidsfragment de heer Coolen

 Tekst speech door de heer Coolen

 

 

 

5.

Onderwerp

Toespraak door burgemeester S.H.M. Strous van de gemeente Maasgouw namens de Club van Midden-Limburgse burgemeesters.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 Tekst toespraak door de heer Strous

 

 

 

6.

Onderwerp

Toespraak door de Algemeen Directeur / gemeentesecretaris, de heer M.H.F. Knaapen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 Tekst toespraak door de heer Knaapen

 

 

 

7.

Onderwerp

Toespraak door burgemeester Heijmans.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 Tekst toespraak door burgemeester Heijmans

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting door burgemeester Heijmans.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2011.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans

 

">