BESLUITENLIJST VAN DE BUITENGEWONE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 10 JANUARI 2011

Voorzitter:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal)

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen (VVD), drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaāboul (PvdA) 

Afwezig het raadslid:

A.J. Egging (VVD)

 

 

Aanwezig het college:

mr. J.M.L. Niederer (burgemeester) met echtgenote mw. Niederer, A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u een link naar de agenda en toespraken. Ook kunt u de geluidsfragmenten beluisteren. 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw Niederer.

 

 

 Geluidsfragment 

 Agenda

 

 

 

2.

Onderwerp

Toespraken door:

 

 

 

 

 

·    de heer F. Adriaens, waarnemend raadsvoorzitter

 

 

 Geluidsfragment

 Tekst toespraak

 

 

 

 

 

·    Thomas van Gemert, gast van de burgemeester

 

 

 Geluidsfragment

 Tekst toespraak

 

 

 

 

 

·    de heer A. Kirkels, loco-burgemeester

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

·    de heer H. van Beers, burgemeester van Roermond namens de Kring van Midden-Limburgse burgemeesters

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

·    de heer H. Beuvens, raadslid

 

 

 Geluidsfragment

 Tekst toespraak

 

 

 

 

 

·    burgemeester Niederer

 

 

 Geluidsfragment

 Tekst afscheidsrede

 

 

 

3.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

  Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 maart 2011.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

               

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Drs. W.J.A. Dijkstra

 

 

 

 

">