AGENDA RAADSVERGADERING 26 MEI 2005

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 26-05-2005

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

5.

Onderwerp

A.      Instemmen met de voorjaarsnota 2005;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (05 06 079).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Voorjaarsnota 2005

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 26-05-2005

 

">