AGENDA BEGROTINGSBEHANDELING 8 EN 11 NOVEMBER 2004

 

1.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 07-11-2005

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

2.

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2005 van de gemeente Weert.

 

Bestanden

 Algemene beschouwingen Weert Lokaal 2005

 Algemene beschouwingen CDA 2005

 Algemene beschouwingen PvdA 2005

 Algemene beschouwingen VVD 2005

 Algemene beschouwingen D66 2005

 Algemene beschouwingen SP 2005

 Algemene beschouwingen WAP 2005

 Algemene beschouwingen NuvTW 2005

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2005 van de gemeente Weert

(04 11 197).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de circulaire van 11 juni en 27 september 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2003, 2004 en 2005;

B.      Vaststellen van de 1e wijziging van de begroting 2005 (04 11 203).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie

 

 

 

5.

Onderwerp

Voor kennisgeving aannemen de ingekomen stukken:

a.      Overzicht be´nvloeding onvoorziene lasten 2006;

b.      Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c.       Overzicht reserves en voorzieningen (04 11 211).

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 8 november 2004

 Notulen 11 november 2004

 

">