BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 11 MAART 2010

 

Voorzitter

mr. J.L.M. Niederer

 

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden van de raad in de periode 2006-2010:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) (vanaf 20.15 uur), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), G. Soyugüzel (fractie Soyugüzel), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaâboul (PvdA)

Aanwezig de leden van de raad in de periode 2010-2014:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), V.A. van Brussel (D66), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), A.W.P. Kirkels (VVD), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden:

---

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en memoreert dat dit formeel de eerste vergadering van de nieuwe raad is. Er wordt echter eerst afscheid genomen van de huidige raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De heer Meulen (CDA) komt rond 20.15 uur. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Aan de agenda wordt toegevoegd de concept-brief van het college d.d. 11 maart 2010 aan GS van Limburg inzake de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Deze brief wordt behandeld als agendapunt 3A.

 

Bestanden

 Agenda 11-03-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

3A.

Onderwerp

Concept-brief van het college d.d. 11 maart 2010 aan GS van Limburg inzake de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

 

Bestanden

 Brief van het college aan GS van Limburg

 Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Afscheid van de scheidende raadsleden.

 

 

Er wordt afscheid genomen van de raadsleden A. Arissa (PvdA), G. Gigase (CDA), J. Goubet (SP), R. Jeurissen (CDA), G. Marechal (PvdA), J. Op den Kamp-Smans (CDA), F. Prinsen (Weert Lokaal), G. Soyugüzel (fractie Soyugüzel) en A. Heijmans (PvdA).

 

Bestanden

 Geluidsfragment introductie

 Geluidsfragment toespraak de heer Arissa

 Geluidsfragment speech de heer Arissa

 Geluidsfragment toespraak de heer Gigase

 Geluidsfragment speech de heer Gigase

 Geluidsfragment toespraak de heer Goubet

 Geluidsfragment speech de heer Goubet

 Geluidsfragment toespraak de heer Jeurissen

 Geluidsfragment speech de heer Jeurissen

 Geluidsfragment toespraak de heer Marechal

 Geluidsfragment speech de heer Marechal

 Geluidsfragment toespraak mevrouw Op den Kamp-Smans

 Geluidsfragment speech mevrouw Op den kamp-Smans

 Geluidsfragment toespraak de heer Prinsen

 Geluidsfragment speech de heer Prinsen

 Geluidsfragment toespraak de heer Soyugüzel

 Geluidsfragment speech de heer Soyugüzel

 Geluidsfragment toespraak de heer Heijmans

 Geluidsfragment speech de heer Heijmans

 

 

 

5.

Onderwerp

Beëdiging van de bij raadsbesluit van 9 maart 2010 toegelaten raadsleden.

 

 

De dames Engelen (VVD) en Nouwen-Jacobs (CDA) alsmede de heren Adriaens (Weert Lokaal), Beuvens (SP), Cardinaal (VVD), Coolen (CDA), Egging (VVD), A. Jacobs (CDA), Kirkels (VVD), Kusters (Weert Lokaal), B. Lempens (VVD), Litjens (Weert Lokaal), Van de Loo (Weert Lokaal), Meulen (CDA), Sijben (CDA) en Stals (CDA) leggen de eed af. 

De dames Beenders-Van Dooren (PvdA), Kadra (PvdA), Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), Stokbroeks (D66) en Zaaboul (PvdA) alsmede de heren Altun (VVD), Van Brussel (D66), Van Eersel (VVD), Heuvelmans (PvdA), P. Lempens (SP), Peters (VVD), Tak (SP) en Weekers (VVD) leggen de verklaring en belofte af.

 

De voorzitter van de Jongerenraad Weert, R. Florijn, spreekt de nieuwe raad toe.

 

Bestanden

 Geluidsfragment beëdiging

 Geluidsfragment toespraak Jongerenraad Weert

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen en nodigt een ieder uit de leden van de nieuwe raad te feliciteren.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 27 april 2010.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten        Mr. J.M.L. Niederer 

">