BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 11 MAART 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig de leden:

A. Arissa (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), A.G. Jacobs (CDA), F. Kadra (PvdA), F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening en mededelingen.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden 

 Agenda

 Geluidsbestand opening

 Geluidsbestand mededelingen

 

 

 

2.

Onderwerp

Bespreken rapportage onderzoek rol de heer Verheggen in het dossier ‘PDV’.

 

Voorstel

Bespreken rapportage onderzoek rol de heer Verheggen in het dossier ‘PDV’.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van raadslid de heer Tak (SP) met betrekking tot motie 1, inhoudende dat hij niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de heer Verheggen.

Motie 1 van de fracties PvdA, CDA, VVD, SP en Kernpunt wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, CDA, VVD, SP en Kernpunt aangenomen.

De fractie D66 heeft niet deelgenomen aan de stemming door de zaal te verlaten.

De heer Verheggen heeft op grond van artikel 28 Gemeentewet niet deelgenomen aan de stemming en de zaal verlaten.

De overige 5 leden van de fractie Weert Lokaal stemden tegen de motie.

 

Bestanden 

 Rapportage

 Motie

 Geluidsbestand inleiding

 Geluidsbestand 1e termijn fracties

 Geluidsbestand 1e termijn de heer Verheggen

 Geluidsbestand 2e termijn fracties

 Geluidsbestand 2e termijn de heer Verheggen

 Geluidsbestand besluitvorming motie

 Geluidsbestand reactie de heer Verheggen op motie

 

 

 

3.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsbestand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 6 mei 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

">