AGENDA EXTRA RAADSVERGADERING 22 JUNI 2006

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 22 juni 2006

 Aanvullende agenda

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

4A.

Onderwerp

Bepalen kaderstellende onderwerpen voor 2006 en 2007 (initiatief-voorstel presidium) (06 06 112).

 

De fractie CDA stelt voor om de volgende kaderstellende onderwerpen te behandelen:

·  Stadhuis;

·  Wet maatschappelijke ondersteuning;

·  Keent Kiest Kwaliteit.

 

De fractie D66 stelt voor om te behandelen:

·  Het project KMS/Bisschoppelijk College.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006 (06 06 100).

 

Opgenomen is het onderwerp van het raadsvoorstel. In het Breed Financieel Overleg d.d. 15 juni 2005 is afgesproken de voorjaarsnota voortaan aan de hand van twee agendapunten te behandelen, zijnde:

·    behandelen van de bijstellingen van het begrotingsjaar 2006 (alle hoofdstukken uit de voorjaarsnota, behalve hoofdstuk 4);

·    behandelen van het programmaplan 2007 (hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota).

 

Als voorstel van orde zou ik aan u willen voorleggen het hanteren van een maximale richttijd van 10 minuten per fractie en per portefeuillehouder voor de eerste termijn.

 

 

Documenten

 Raadsvoorstel

 Overzicht moties en amendementen

 

 

Geluids-

fragmenten

 Fractie CDA (eerste termijn)

 Fractie PvdA (eerste termijn)

 Fractie Weert Lokaal (eerste termijn)

 Fractie D66 (eerste termijn)

 Fractie VVD (eerste termijn)

 Fractie SP (eerste termijn)

 Wethouder Coolen (eerste termijn)

 Wethouder Heuvelmans (eerste termijn)

 Wethouder Kirkels (eerste termijn)

 Wethouder Sijben (eerste termijn)

 Wethouder Strous (eerste termijn)

 Burgemeester Niederer (eerste termijn)

 Procedurevoorstel

 Fractie CDA (tweede termijn)

 Fractie PvdA (tweede termijn)

 Fractie Weert Lokaal (tweede termijn)

 Fractie VVD (tweede termijn)

 Fractie SP (tweede termijn)

 Fractie D66 (tweede termijn)

 Wethouder Coolen (tweede termijn)

 Wethouder Heuvelmans (tweede termijn)

 Wethouder Kirkels (tweede termijn)

 Wethouder Sijben (tweede termijn)

 Wethouder Strous (tweede termijn)

 Besluitvorming

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

6.

Onderwerp

Sluiting

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen extra raadsvergadering 22 juni 2006

 

">