AGENDA RAADSVERGADERING 20 APRIL 2006

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2A.

Onderwerp

In memoriam: Gerard Reve.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 14 maart 2006;

B.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 16 maart 2006 (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 14 maart 2006

 Notulen 16 maart 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 20 april

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

6.

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 28.000,-- voor de financiering van de werkzaamheden van de coördinator Natuur- en Milieu Centrum De IJzeren Man (06 04 051);

B.      Hierbij wordt betrokken het initiatiefvoorstel van de fractie CDA d.d. 6 maart 2006 inzake het beschikbaar stellen van een bedrag ad € 20.000,-- voor de betaling van de vergoeding voor de coördinator van Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (06 04 050).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel A

 Raadsvoorstel B

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de overschrijdingsregeling openbaar onderwijs voor de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 (06 04 048) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied omgeving Nelissenhofweg (06 04 049).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 9.640,-- (exclusief BTW) en een subsidie ad € 7.230,-- voor het vernieuwen van de verlichting van de St. Martinuskerk, Markt 8 te Weert (06 04 047).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,-- ten behoeve van de aanpassing van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties van de Weerter Muntinstellingen (06 04 056).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

11.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 3 februari 2006 tot en met 16 maart 2006 (06 04 052).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brief onder nr. 43;

b.      Ter beslissing in handen van het college stellen de brieven onder nr. 37, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, en 73;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 55, 59, 65, 68, 70, 71 en 72.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (06 04 053).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2006;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2006 (06 04 054).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Afscheid van de demissionaire wethouders.

 

Bestanden

 Speech burgemeester Niederer

 Speech over wethouder Verheggen

 Speech over wethouder Peeters

 Speech over wethouder van Dooren

 Speech over wethouder Maes

 Speech over wethouder Stokbroeks

 Speech wethouder Verheggen

 Speech wethouder Peeters

 Speech wethouder van Dooren

 Speech wethouder Maes

 Speech wethouder Stokbroeks

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

15.

Onderwerp

A.      Bepalen omvang college van burgemeester en wethouders (initiatief-voorstel coalitie) (06 04 055);

B.      Onderzoek wettelijke vereisten met betrekking tot de als wethouder kandidaat gestelden:

de heer H.W.J. Coolen

de heer L.F.A. Heuvelmans

de heer A.W.P. Kirkels

de heer P.J.H. Sijben

de heer S.H.M. Strous;

C.     Benoeming van de wethouders. Door de coalitie zijn kandidaat gesteld:

de heer H.W.J. Coolen, Weystraat 22, 6005 SW Weert

de heer L.F.A. Heuvelmans, Graanmolen 56, 6003 BL Weert

de heer A.W.P. Kirkels, Egmondstraat 14, 6001 XH Weert

de heer P.J.H. Sijben, Rietstraat 18, 6003 PM Weert

de heer S.H.M. Strous, Wiekendreef 13, 6003 BV Weert

D.     Beëdiging van de wethouders (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

16.

Onderwerp

A.      Onderzoek geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden;

B.      Beslissing omtrent toelating; 

C.     Beëdigen van de toegelaten raadsleden (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

17.

Onderwerp

Benoemen vertegenwoordigers externe gremia (06 04 058) (initiatiefvoorstel coalitie) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

18.

Onderwerp

A.      Instellen raadscommissies en benoemen commissieleden (initiatiefvoorstel presidium) (06 04 059);

B.      Bepalen zetelverdeling raadscommissies en benoemen commissieleden (initiatiefvoorstel coalitie) (06 04 059B).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel A.

 Raadsvoorstel B.

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen 20 april 2006

 

">