AGENDA EXTRA RAADSVERGADERING 12 JUNI 2006

 

Het agendapunt voor de raadsvergadering is “gemeentelijke herindeling Midden-Limburg”. Als vergaderstukken gaan hierbij:

 

Het verzoek van de fractie PvdA om een extra raadsvergadering (met als bijlage de brief van de fracties PvdA en CDA d.d. 28 januari 2006 aan voorzitter en leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

 

De notitie d.d. 6 januari 2006 “Naar een versterkt Weert in een versterkt Midden-Limburg” en de brief van het college d.d. 2 februari 2006 als reactie op de brief van de fracties CDA en PvdA d.d. 28 januari 2006;

 

Het ongecorrigeerde stenogram van de behandeling van deze wetsvoorstellen gistermiddag in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De passages, die specifiek betrekking hebben op Weert, Nederweert en Hunsel, zijn in de tekst gemarkeerd;

 

De 3 amendementen, die de fractie van de VVD in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gistermiddag bij de behandeling van de 3 wetsvoorstellen gemeentelijke herindeling Midden-Limburg heeft ingediend.

 

De vragen, die kamerfracties over de voorliggende wetsvoorstellen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben gesteld, en de antwoorden daarop van de minister liggen voor u ter inzage in de leeszaal van het stadhuis.

 

De Burgemeester van Weert,

                                                                                 

 

 

Mr. J.M.L. Niederer

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Bespreken amendementen fracties wetsvoorstellen herindeling.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

3.

Onderwerp

Standpunten fracties (eerste termijn).

 

Bestanden

 Standpunt PvdA

 Standpunt CDA

 Standpunt VVD

 Standpunt Weert Lokaal

 Standpunt SP

 Standpunt D66

 

 

 

4.

Onderwerp

Beantwoording college.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Standpunten fracties (tweede termijn).

 

Documenten

 Standpunt PvdA

 Standpunt CDA

 Standpunt VVD

 Standpunt Weert Lokaal

 Standpunt SP

 Standpunt D66

 

 

 

6.

Onderwerp

Besluitvorming.

 

Documenten

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Agenda extra raadsvergadering 12 juni 2006

 Notulen extra raadsvergadering 12 juni 2006

 

">