AGENDA BEGROTINGSBEHANDELING 7 EN 10 NOVEMBER 2005

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 07-11-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

5.

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2006 van de gemeente Weert.

 

Bestanden

 Algemene beschouwingen Weert Lokaal 2006

 Algemene beschouwingen CDA 2006

 Algemene beschouwingen PvdA 2006

 Algemene beschouwingen VVD 2006

 Algemene beschouwingen D66 2006

 Algemene beschouwingen SP 2006

 Algemene beschouwingen NuvTW 2006

 

Geluids-

fragmenten

eerste termijn

 Weert Lokaal

 CDA

 PvdA

 VVD

 SP

 D66

 NuvTW

 Wethouder Peeters

 Wethouder Verheggen

 Wethouder van Dooren

 Wethouder Maes

 Wethouder Stokbroeks

 Burgemeester Niederer

 

 

 

Geluids-

fragmenten

tweede termijn

 Inleiding

 Weert Lokaal

 CDA

 PvdA

 VVD

 SP

 D66

 NuvTW

 Schorsing

 Wethouder Peeters

 Wethouder Verheggen

 Wethouder van Dooren

 Wethouder Maes

 Wethouder Stokbroeks

 Burgemeester Niederer

 Hervatting

 

 

 

6.

Onderwerp

Kennisnemen van gevolgen bezuinigingen professionele instellingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2006 van de gemeente Weert

(05 11 163).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de eerste wijziging begroting 2006.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de tweede wijziging begroting 2006.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie

 

 

 

10.

Onderwerp

Voor kennisgeving aannemen de ingekomen stukken:

a.      Overzicht be´nvloeding onvoorziene lasten 2006;

b.      Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c.       Overzicht reserves en voorzieningen (05 11 183).

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 7 november 2005

 Notulen 10 november 2005

 

">