AGENDA RAADSVERGADERING 13 DECEMBER 2005

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 13-12-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Bespreekstukken

 

 

 

5.

Onderwerp

Bespreken van de gang van zaken en het toekomstperspectief van

De Risse.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 13 december 2005

 

">