AGENDA COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 15-01-2007

 

Mededeling

Vanwege een technische storing was het niet mogelijk om geluidsopnamen van deze commissievergadering te maken.

In plaats daarvan is een uitgebreide advieslijst opgesteld.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 15-01-2006

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 27 november 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 27-11-2006

 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 13 december 2006.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

 

 

 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met nieuwe zetelverdeling Euregio Rijn-Maas-noord (onder voorbehoud collegebesluitvorming 9 januari;

(raadsvoorstel 07 01 015).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken brief burgemeester Nederweert d.d. 7 december 2006 inzake overleg tussen de raden van Weert en Nederweert.

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken overzicht verschillende soorten bijeenkomsten voor raad en commissies.

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Kennisnemen van het voorstel tot lokatiekeuze stadhuis (initiatiefvoorstel stuurgroep lokatiekeuze stadhuis)

(raadsvoorstel 07 01 006).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Uitgebreide advieslijst AZ 15-01-2006

 

">