AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 09-10-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 09-10-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 4 september 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 04-09-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1   Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2   Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 20 september 2006.

5.3   Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen (bijgevoegd).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: L.F.A. Heuvelmans, J.M.L. Niederer en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Behandelen van de Begroting 2007, voor zover betrekking hebbend

op deze portefeuilles (raadsvoorstel 06 11 167).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Spreekrecht

 Commissiebehandeling

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de beleidslijn ten aanzien van de majeure projecten (raadsvoorstel 06 11 169).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

8.

Onderwerp

Bespreken besluit college van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2006 inzake het instellen van een breed financieel overleg.

 

 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

11.

Onderwerp

Wijzigen Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 (raadsvoorstel 06 11 168).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken brief college aan de gemeenteraad over de te nemen vervolgstappen nu de wetsvoorstellen in het kader van de gemeentelijke herindeling Midden-Limburg door de Eerste Kamer zijn aangenomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Advieslijst 09-10-2006

 

">