AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 04-09-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Introductie Coördinator Integrale Veiligheid

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda

 

Bestanden

 Agenda AZ 04-09-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 12 juni 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 12-06-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 24 mei 2006, 12 juni 2006, 22 juni 2006 en 28 juni 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen (bijgevoegd).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (06 09 129).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

7.

Onderwerp

Deelnemen aan het project ´Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal´ bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 22 november 2006 en Provinciale Staten-verkiezingen van 7 maart 2007 (06 09 143).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van het Burgerjaarverslag 2005 (06 09 134).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken discussienota “Inbreng gemeente ten behoeve van jaarplan 2007 politie”. De heer J. van Beek, operationeel coördinator basiseenheid Weert-Zuid zal aanwezig zijn om een toelichting te geven op de discussienota.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van besluit college burgemeester en wethouders d.d. 4 juli 2006 om kennis te nemen van het Position Paper met daarin de visie om te komen tot één Veiligheidshuis voor Midden-Limburg. De heer Wauben van het Openbaar Ministerie zal aanwezig zijn om een toelichting te geven op het Veiligheidshuis Midden-Limburg i.o. (zie ook de brief van de burgemeester d.d. 4 juli 2006.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken brief raadsvoorzitter en griffier d.d. 1 augustus 2006 inzake het “Manifest van de gemeenten” van de VNG. Hierbij betrekken collegebesluit d.d. 15 augustus 2006 inzake de concept-reactie op het Manifest.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen van de ´Tarieventabel leges 2006, versie II´ behorende bij de legesverordening 2006 (06 09 121).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen uitgangspunten rapportage afwijkingen kapitaalkredieten (raadsvoorstel 06 09 122).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de rapportage doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2005 (06 09 149).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten, wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst AZ 04-09-2006

 

">