AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 28-11-2005

Wegens technische problemen was het helaas niet mogelijk om geluidsfragmenten van onderstaande vergadering op te nemen.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 28-11-2005

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag en advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 10 oktober 2005.

 

Bestanden

 Verslag AZ 10-10-2005

 Advieslijst AZ 10-10-2005

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1        Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2        Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 2 november 2005 en 7 november 2005.

5.3        Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

 

 

 

Punten waarvoor externen aanwezig zijn

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Kennismaking met rekenkamer en presentatie door rekenkamer van ontvangen onderzoeksvoorstellen (portefeuillehouder Peeters).

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van MARAP 2005 t/m september van de politie en het jaarplan Weert 2006 van de politie (bij deze bespreking zijn namens de politie aanwezig de heren L. Kessels, M. van Duijl en G. Loose) (portefeuillehouder Niederer).

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

8.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2005;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (raadsvoorstel 05 12 213).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de visie Weert opmaat naar de toekomst op maat in 2015 (raadsvoorstel 05 12 214).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van een nieuwe Brandbeveiligingsverordening (BVV) (raadsvoorstel 05 12 188).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (raadsvoorstel 05 12 216).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Notities

12.

Onderwerp

Bespreken notitie griffier d.d. 25 oktober 2005 inzake kaderstelling.

 

 

 

Informatiebrieven

13.

Onderwerp

Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te stellen.

 

 

 

14.

Onderwerp

Kennisnemen van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 november 2005 om kennis te nemen van de wijkagenda´s voor 2006 die door de zestien wijkraden zijn ingediend.

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Portefeuillehouder J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

16.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2005;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (raadsvoorstel 05 12 213).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van de visie Weert opmaat naar de toekomst op maat in 2015 (raadsvoorstel 05 12 214).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van de belastingverordeningen met bijbehorende tarieventabellen (raadsvoorstel 05 12 215).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Instemmen met wijziging 3, 4, 5 en 6 op de begroting 2005 en wijziging nr. 1 op de begroting 2006 van de Regio Noord en Midden Limburg (raadsvoorstel 05 12 193).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van het doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2005 (raadsvoorstel 05 11 200).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatiebrieven

21.

Onderwerp

Stand van zaken centrum voor opvang en verslavingszorg, o.a.:

·    het eerste evaluatierapport van april tot oktober 2005;

·    plan voor crisisopvang (mondelinge toelichting).

 

 

 

22.

Onderwerp

Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te stellen.

 

 

 

23.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

24.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst 28-11-2005

 Verslag 28-11-2005

 

">