AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 28-02-2005

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 28-02-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 17 januari 2005.

 

Bestanden

 Verslag AZ 17-01-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 2 februari 2005.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: C.G.J. Rutten

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen “Instructie klachtenbehandeling gemeente Weert”

(05 03 027).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten over verantwoording besteding fractiebudgetten 2003

(05 03 032).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 november 2004 inzake de checklist t.b.v. het organiseren van informatiebijeenkomsten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken evaluatie integriteitsbeleid.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken begrotingsbehandeling in 2005.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Instellen van een gemeentelijke rekenkamer(functie) (05 03 030).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Stand van zaken centrum voor daklozenopvang en verslavingszorg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 15 december 2004 inzake vragen aan het college over de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden en antwoord college daarop.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 februari 2005 inzake het nieuwbouwplan stadhuis kasteellocatie.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 februari 2005 inzake de tussentijdse rapportage over de voortgang van inkoop/aanbesteding en de stand van zaken aangaande bezuinigingen 2005 (vwb het laatste onderdeel: agendapunt 17).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 februari 2005 inzake de stand van zaken bezuinigingen 2005 en volgende jaren.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 februari 2005 inzake de exploitatiesubsidie van de Stichting Lunchcafé Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 januari 2005 inzake de afsprakenlijst Breed Financieel Overleg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 januari 2005 de voorkeurspositie van de Rissebedrijven ten aanzien van schoonmaakwerkzaam-heden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Bespreken voorkeurspositie Rissebedrijven bij schoonmaak-werkzaamheden

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst 28-02-2005

 Verslag 28-02-2005

 

">