AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 20-06-2005

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 20-06-2005

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 9 mei 2005;

B.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 9 mei 2005.

 

Bestanden

 Verslag AZ 09-05-2005

 Advieslijst AZ 09-05-2005

Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen 28 april 2005, 26 mei 2005 en 2 juni 2005.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen Verordening op het raadplegend en raadgevend referendum Weert 2005 (initiatiefvoorstel fractie D66; raadsvoorstel 05 07 116).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Aangaan vriendschapsband met gemeente El-Ouatia in de provincie Tan Tan in Marokko (initiatiefvoorstel fracties NUvT, D66, Weert Lokaal, WAP en SP; raadsvoorstel 05 07 117).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.††††††††

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 31 mei 2005, inzake veilig uitgaan binnenstad (bij dit agendapunt zijn vertegenwoordigers van de politie aanwezig).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken notitie raadsvoorzitter d.d. 31 mei 2005 inzake de behandeling van artikel 37/38-vragen in de raad.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken brief griffier d.d. 31 mei 2005 inzake financiŽle belangen raadsleden.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van het aanvullend controleprotocol 2004 (raadsvoorstel 05 07 099).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Starten van de aanbesteding op basis van de uitkomsten van de vertaling van het programma van eisen van de minder vergaande variant van de renovatie stadhuis naar de besteksfase (raadsvoorstel 05 07 111).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Kennisnemen van de compenserende maatregelen zoals die zijn afgesproken met Wereldwinkel Weert naar aanleiding van het vervallen van de afname van solidariteitskoffie ten behoeve van de gemeentelijke organisatie (raadsvoorstel 05 07 112).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de begroting 2006 Regio Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel 05 07 114).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de jaarrekening 2004 Regio Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel 05 07 113).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Bespreken van besluit college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 juni 2005 inzake wijziging nr. 1 en 2 op de begroting van de Regio Noord en Midden Limburg 2005.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Bespreken van:

a.      Brief CDA d.d. 3 juni 2005 inzake aanbestedingsbeleid;

b.      Besluit college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 mei 2005 om gebruik te blijven maken van de diensten van CBP voor de inkoop- en aanbestedingsfunctie voor de periode 1 juli 2005 tot 1 juli 2006;

c.       Besluit college van Burgemeester en Wethouders d.d. 31 mei 2005 om akkoord te gaan met aanpassing op het gebied van inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Stand van zaken centrum voor daklozenopvang en verslavingszorg.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 juni 2005 inzake het aanwijzen van drie leden voor de selectiecommissie rekenkamer.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Bespreken collegebesluit d.d. 6 juni 2005 inzake de uitkomsten benchmark schoonmaakwerkzaamheden door Risse.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

 

(De heer Verheggen is voor deze vergadering verhinderd. Eventuele vragen betreffende zijn portefeuille zullen schriftelijk worden beantwoord).

 

Raadsvoorstellen

 

25.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

26.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

Advieslijst 20-06-2005

Verslag 20-06-2005

 

">