AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 10-10-2005

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda

 

Bestanden

 Agenda AZ 10-10-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag en advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 5 september 2005.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 05-09-2005

 Verslag AZ 05-09-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 21 september 2005.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.R.L. Verheggen

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Behandelen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 11 163).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Behandelen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 11 163).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken van het bestuurskrachtprofiel bestuurskrachtmeting gemeente Weert (raadsvoorstel 05 11 176) en het financieel verdiepingsonderzoek

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

10.

Onderwerp

Bespreken notitie griffier d.d. 12 juli 2005 betreffende stand van zaken dualisering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken verkennende notitie griffier d.d. 9 augustus 2005 inzake vergaderstructuur/commissiestelsel.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken memo griffier d.d. 2 augustus 2005 betreffende procedurele evaluatie voorjaarsnota.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Kennisnemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2005 inzake herbezinning toekenning bijdragen uit het aanvullend leefbaarheidsbudget aan de wijk- en dorpsraden in het kader van Wijkgericht Werken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Bespreken Brief Wijkraad Fatima.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

16.

Onderwerp

Behandelen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 11 163).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van de gevolgen van de bezuinigingen op professionele instellingen en het besluit om te bezuinigen op de professionele instellingen voor het jaar 2006 te handhaven, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 09 149).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Accorderen van begrotingsafwijkingen via de jaarrekening (raadsvoorstel 05 11 164).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

19.

Onderwerp

Bespreken besluit college d.d. 27 september 2005 inzake een extra raadsvergadering over uitkomsten toets nieuwbouwplanopties stadhuis cq doorgaan met aanbesteding renovatie stadhuis en besluit college d.d. 4 oktober 2005 inzake onderzoekscriteria beoordeling nieuwbouwplanopties stadhuis.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

20.

Onderwerp

Kennismaking en bespreking toekomstpositie van het ziekenhuis (rijksbezuinigingen, verbouwing, behoud van kwaliteit) met de heer H.J.B. Janssen, directeur van het St. Jans Gasthuis.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Stand van zaken centrum voor daklozenopvang en verslavingszorg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Verslag AZ 10-10-2005

 Advieslijst AZ 10-10-2005

 

">