AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 29-11-2004

Vanwege technische problemen was het helaas niet mogelijk om geluidsregistraties te maken van agendapunten 1 tot en met 6.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 29-11-2004

 

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 18 oktober 2004;

B.      Vaststelling verslag gecombineerde openbare vergadering raadscommissies AZ, Welzijn en EZ d.d. 20 oktober 2004.

 

Bestanden

 Verslag AZ 18-10-2004

 Verslag AZ-WZ-EZ 20-10-2004

 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1        Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2        Toezeggingen raadsvergaderingen 3 en 8 november 2004;

5.3        Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: C.G.J. Rutten

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2004;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (04 12 218).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.        

 

Informatie(brieven)

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2004;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (04 12 218).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2003 en wijziging nr. 4 van de begroting 2004 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (04 12 236).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de reactie op de bestuursopdrachten van de Regio Noord- en Midden-Limburg (04 12 237).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen 2005 met bijbehorende tarieventabellen en privaatrechtelijke tarieven 2005 (04 12 240).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

 Verslag 29-11-2004

 

 

">