AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 24-05-2004

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 24-05-2004

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 14 april 2004 en verslag openbare gecombineerde vergadering raadscommissies AZ, EZ en Welzijn d.d. 19 april 2004.

 

Bestanden

 Verslag AZ 14-04-2004

 Verslag AZ/EZ/WLZ 19-04-2004

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 28 april 2004.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

A.      Instemmen met de voorjaarsnota 2004;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille)
(04 06 104).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten over de voorgestelde ombuigings-/bezuinigings-mogelijkheden zoals die in de bundel “ombuigingen 2004 en volgende jaren” zijn opgenomen (voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille) (04 06 102). 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen inkoopplan en aanbestedingsbeleid (04 06 105).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

 

 

 

9.

Onderwerp

Notitie soorten begrotingswijzigingen vanaf 2004.

 

 

 

 

Informatiebrieven

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: drs. C.J.J.S. Majoor

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

A.      Instemmen met de voorjaarsnota 2004;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille)
(04 06 104).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Besluiten over de voorgestelde ombuigings-/bezuinigings-mogelijkheden zoals die in de bundel “ombuigingen 2004 en volgende jaren” zijn opgenomen (voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille) (04 06 102). 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Overlast Serviliusstraat: brief d.d. 23 april 2004, kenmerk 3Wel/2004/4979, raadsnr. 2004/259 (voor dit agendapunt zijn uitgenodigd de briefschrijvers: Wonen Weert, CAD, Bemoeizorgteam Dokus, Politie district Weert, PUNT Welzijn). Hierbij wordt tevens besproken de verdere aanpak van het onderwerp dagopvang drugsverslaafden.

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

 Verslag 24-05-2004

 

 

">