AGENDA GECOMBINEERDE COMMISSIEVERGADERING ALGEMENE ZAKEN, WELZIJN EN ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 20-10-2004 INZAKE HERIJKING SUBSIDIEBELEID.

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Behandelen raadsvoorstel inzake herijking van het subsidiebeleid

(04 11 183).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Instemmen met de nieuwe subsidiestructuur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Instemmen met clusteroverstijgend budget.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Integrale subsidieregeling accommodaties.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met uitgangspunten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

 Verslag 20-10-2004

 

 

">