AGENDA GECOMBINEERDE COMMISSIEVERGADERING AZ, EZ EN WELZIJN

D.D. 19-04-2004

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Basisvraag: inhoudelijke herijking van het subsidiebeleid kan ertoe leiden dat bestaande subsidies worden verminderd of worden stopgezet. Is de gemeenteraad bereid dit te aanvaarden?

 

 

 

4.

Onderwerp

Lokale uitgangspunten.

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

 Verslag 19-04-2004

 

 

">