AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 19-01-2004

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 19-01-2004

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Verslag openbare vergadering commissie Algemene Zaken d.d. 24 november 2003 met wijzigingsvoorstel van de heer Hendrikx d.d. 8 december 2003.

 

Bestanden

 Verslag AZ 24-11-2003

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen 3 november en 11 december 2003.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: drs. C.J.J.S. Majoor

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

6.

Onderwerp

Openbare orde:

a.    Drugsgebruik: Oelemarkt en jongeren

b.    uitgaansleven Oelemarkt

Toelichting op brief van Weert Lokaal d.d. 16 december 2003 inzake het politiebeleid met betrekking tot het drugsgebruik in het uitgangscentrum de Oelemarkt (De toelichting zal deels worden verzorgd door de politie Noord- en Midden-Limburg, Basiseenheid Weert). Tevens worden hierbij betrokken: 1. de brief van de VVD over rechtsextremisme en uitgaansleven; 2. de brief van Weert Lokaal inzake de wandeling van de heer van den Akker met beveiligingsbeambten; 3. nr. 5 van de TILS-lijst (B&W-besluit 9-12-2003 inzake preventieproject jonge drugsgebruikers).

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Resultaten overleg met provincie d.d. 19 december 2003 inzake bestuurlijke ontwikkelingen in Midden-Limburg.

 

 

 

8.

Onderwerp

Rapport Bestel in Balans.

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen ingevolge artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet (04 02 002).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

 

11.

Onderwerp

Stand van zaken opvang drugsgebruikers.

 

 

 

12.

Onderwerp

Stand van zaken Zalmsnip (wordt behandeld aan de hand van een overzicht van de activiteiten van het CliŽnten Platform Minima, dat aan de heer Van den Akker is verstrekt; ligt voor u ter inzage).

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

Verslag 19-01-2004

 

 

">