AGENDA COMMISSIE AZ D.D. 06-09-2004

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 06-09-2004

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 28 juni 2004.

 

Bestanden

 Verslag AZ 28-06-2004

Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 10 juni 2004 en raadsvergadering 15 juli 2004.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Algemene Zaken.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de notitie afschrijvingsbeleid gemeente Weert (raadsvoorstel 04 09 158).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

Liggen niet voor.††††††††

 

Informatie(brieven)

 

 

 

7.

Onderwerp

Een oriŽnterende discussie inzake aanvullende bezuinigingsvoorstellen, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

8.

Onderwerp

OriŽnterende discussie aanvullende bezuinigingsvoorstellen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 augustus 2004 om kennis te nemen van de reacties van de fracties op een tweetal vragen m.b.t. de criteria voor een opvangvoorziening voor drugsverslaafden en deze reacties alsmede het vervolgtraject voor te leggen aan de commissie AZ.

 

Bestanden

Geluidsfragment 1

Geluidsfragment 2

Geluidsfragment 3

Geluidsfragment 4

 

 

 

9A.

Onderwerp

Overlast Stalberg.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: drs. C.J.J.S. Majoor

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Weert (04 09 174).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Aanvullen van de Algemene plaatselijke verordening (04 09 170).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Cameratoezicht in de openbare ruimte van Weert, een eerste oriŽnterend onderzoek.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Informatienotitie integriteitsonderzoeken.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Een oriŽnterende discussie inzake aanvullende bezuinigingsvoorstellen, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 augustus 2004 om kennis te nemen van het beleidskader van Gedeputeerde Staten inzake de ontheffingsmogelijkheid van artikel 15 Gemeentewet.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Mondelinge toelichting stand van zaken Regio Noord- en Midden-Limburg. Hierin wordt betrokken de brief van de Regio Noord- en Midden-Limburg van 19 juli 2004 inzake de discussie Regioraad 8 juli 2004 (raadsbrief 412).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Verslag van bovenstaande vergadering

 

 

Verslag 06-09-2004

 

 

">