ADVIESLIJST  OPINIĖRENDE RAAD D.D. 27-03-2008

 

 

Voorzitter

 Verheggen (vz.) (WL)

 

Griffier

Rutten

 

 

 

 

Aanwezig de

leden

Adriaens (WL), Arissa (PvdA), M. Lempens (VVD), Heijmans (PvdA), A. Jacobs (CDA), Op den Kamp-Smans (CDA), Kusters (WL), H. Lempens (VVD), Marechal (PvdA), Meulen (CDA), Nouwen-Jacobs (CDA), Verheggen (WL) (vz.).

 

Afwezig de leden

Altun (VVD), Beuvens (SP), Cardinaal (VVD), Beenders-Van Dooren (PvdA), Egging (Kernpunt), Jeurissen CDA), Engelen (VVD), Gigase (CDA), C. Jacobs-Verstappen (WL), Kadra (PvdA), Litjens (WL), Van de Loo (WL), Nordhausen (SP), Soyugüzel (PvdA), Stokbroeks (D66), Tak (SP) en Zaāboul (PvdA).

 

 

 

 

Portefeuillehouder

Sijben.

 

Ambtelijke ondersteuning

Van Gilse, Kerssemakers, Van der Hoeven, Reulen, Roodt, Salemans, Schmitz, A. Kessels, Sharp,  Saes, Murk en Bindels.

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 27-03-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

4.

Onderwerp

Digitale dienstverlening (presentatie door H. Reulen, afdelingshoofd informatievoorziening, en G. van der Hoeven, afdelingshoofd burger- en bestuurszaken).

De hand-out wordt afzonderlijk verspreid en is te downloaden via www.weert.nl

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De opiniėrende raad uit zijn complimenten over de presentatie. Enkele aandachtspunten:

·    denk ook aan de 21% “digibeten” (alle fracties)

·    de relatie ambitieniveau – kosten (alle fracties)

·    thuiswerken (PvdA)

·    digitalisering leidt niet tot minder ambtenaren (PvdA)

·    bereid de nieuwe raadzaal ook voor op de toekomst (gebruik laptops etc.) (PvdA).

 

Bestanden

 Handout presentatie

 Geluidsfragment 1 (inleiding voorzitter)

 Geluidsfragment 2 (inleiding wethouder Sijben)

 Geluidsfragment 3 (presentatie)

 Geluidsfragment 4 (vraag en antwoord)

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken d.d. 6 mei 2008.

 

De commissiegriffier AZ,                                                         De voorzitter AZ,

 

 

 

 

">