ADVIESLIJST OPINIĖRENDE RAAD D.D. 10-01-2008

 

Voorzitter

Verheggen (vz.) (WL)

 

Griffier

Wolfs-Corten

 

 

 

 

Aanwezig de

leden

Beenders-Van Dooren (PvdA), Egging (Kernpunt), Engelen (VVD), Heijmans (PvdA), A. Jacobs (CDA), Jeurissen (CDA), Kadra (PvdA), Op den Kamp-Smans (CDA), Kusters (WL), H. Lempens (VVD), Marechal (PvdA), Meulen (CDA), Nouwen-Jacobs (CDA), Soyugüzel (PvdA), Tak (SP), Verheggen (WL) (vz.) en Zaāboul (PvdA).

 

Afwezig de leden

Adriaens (WL), Altun (VVD), Arissa (PvdA), Beuvens (SP), Cardinaal (VVD), Gigase (CDA), C. Jacobs-Verstappen (WL), M. Lempens (VVD), Litjens (WL), Van de Loo (WL), Nordhausen (SP), Stokbroeks (D66).

 

 

 

 

Portefeuillehouders

Coolen, Kirkels en Sijben.

 

Ambtelijke ondersteuning

Jongeling, Arts, Passau, Van Gilse, Frohn, Cramers.

 

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Uitnodiging 10-01-2008

 Agenda 10-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

4.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2007, waarbij onder meer is besloten om het concept-rapport van oktober 2007 over de aan te wijzen gemeentelijke stads- en dorpsgezichten aan de raad voor te leggen (presentatie door mevrouw J. Jongeling).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De opiniėrende raad uit zijn complimenten over zowel inhoud als gevolgde procedure.

 

Bestanden

 Verslag bijeenkomst Stadsplatform Weert 26-11-2007

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

5.

Onderwerp

Bespreken klimaatbeleid gemeente Weert (presentatie door dhr. R. Salomons, programma-adviseur SenterNovem en dhr. A. Brokking, beleidsmedewerker van de Provincie Limburg, Afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De opiniėrende raad heeft kennisgenomen van de informatie.

 

Bestanden

 Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2010

 Werkprogramma Schoon en zuinig

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 28 februari 2008.

 

De commissiegriffier RO,                                                        De voorzitter RO,

 

 

 

 

 

">