AGENDA OPINIĖRENDE RAAD D.D. 11-01-2007

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda 11-01-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: H. Coolen, P. Sijben, A.Kirkels en L. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

4.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van de bijgevoegde concept-realisatieovereenkomst tussen de gemeente en de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept-realisatieovereenkomst.

B.    Akkoord gaan met het dekkingsvoorstel voor de realisatie van de sporthal.

C.    Kennisnemen van stand van zaken met betrekking tot het project KMS-BC (raadsvoorstel 07 01 007) (BW07010907).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouders: J. Niederer, H. Coolen, P. Sijben, A.Kirkels en L. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

5.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2006, inhoudende:

a.  Vaststellen van de wijkontwikkelingsagenda“s voor Leuken en Fatima.

b.  Betrokken wijkraden informeren middels bijgaande brief.

c.   Advies ter kennisname agenderen voor de commissie Algemene Zaken (BW06110748).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst Opiniėrende raadsvergadering 11-01-2007

 

">