AGENDA OPINIĖRENDE RAAD D.D. 18-10-2006

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda 18-10-2006

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

4.

Onderwerp

A.      Presentatie en toelichting van alle stadhuisvoorstellen door betrokkenen in een informatief deel van de raadsvergadering:

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vollmer & Partners

 

 

 

2.

Hevo Bouwmanagement/Stork

 

 

 

3.

Bam Wilma

 

 

 

4.

NS Vastgoed Ontwikkeling

 

 

 

5.

PG Sigmond Adviezen

 

 

 

6.

Bouwbedrijf Mertens BV

 

 

 

7.

Spitters Vastgoed

 

 

 

 

Pauze

 

 

 

 

Vragenronde

 

 

 

 

 

 

B.      In een opiniėrend deel van de vergadering meningsvorming door de raad over de selectiemethode aan de hand van een raadsnotitie.

 

Bestanden

 Raadsnotitie locatie nieuw stadhuis

 Rapport locatiestudie stadhuis Vollmer

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst Opiniėrende raadsvergadering 18-10-2006

 

">