AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 28-02-2007

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 28-02-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 17 januari 2007.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 17-01-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen van 31 januari 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Kennisnemen van de 1e wijziging op de begroting 2007 van werkvoorzieningschap De Risse (raadsvoorstel 07 03 033).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de realisatie van de nieuwe gemeentewerf en milieustraat (raadsvoorstel 07 03 041).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000,-- ten behoeve van parkeerregulering rondom De Dries en Biest en het uitbreiden van het aantal betaalde parkeerplaatsen (raadsvoorstel 07 03 036).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 januari 2007 om kennis te nemen van de concept-brief aan de heer Beuvens (SP) inzake het stimuleren openbaar vervoer.

(Geagendeerd op verzoek van SP).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: S.H.M. Strous en A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Instemmen met het Programma Economische Structuurversterking en Promotie voor 2007 (raadsvoorstel 07 03 043).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Instemmen met het Marketing- en Communicatieplan in het kader van de intensivering van armoedebe­strijding en het terugdringen van het “niet gebruik” van inkomensondersteunende regelingen (raadsnummer 07 03 044).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Promotie-activiteiten binnenstad zoals de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en een doorkijk naar de toekomst (geen stukken) (Geagendeerd op verzoek van CDA).

 

Mededeling

Agendapunt 15 is voor aanvang van de vergadering van de agenda afgevoerd.

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie EZ 28-02-2007