AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 17-01-2007

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 17-01-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 29 november 2006, inclusief het wijzigingsvoorstel van commissielid de heer F. Adriaens.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 29-11-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen van 13 december 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 25.500,00 voor de uitvoering van het omvormen van groenvoorzieningen bovenop de reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte (raadsvoorstel 07 01 008).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

          Bespreekstuk over de herindeling van de weekmarkt, met verzoek tot mondelinge beantwoording in de eerstvolgende commissie EZ (steller: mevrouw M. Engelen, raadslid VVD) (Bespreekstuk herindeling weekmarkt).

 

Bestanden

 Bespreekstuk

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten, wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten, wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 17-01-2007