AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 18-01-2006

 

Onderwerp

Herdenking Theo Halfers.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda

 

Bestanden

 Agenda EZ 18-01-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 30 november 2005

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 30 november 2006

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1   Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2   Toezeggingen raadsvergaderingen van 7 november 2005, 13 december 2005, 15 december 2005 en 22 december 2005.

5.3   Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

(vanwege het ontbreken van agendapunten zal wethouder Stokbroeks

niet aanwezig zijn; eventuele vragen in de rondvraag zullen schriftelijk

worden beantwoord).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten zal wethouder

Verheggen niet aanwezig zijn; eventuele vragen in de rondvraag zullen

schriftelijk worden beantwoord).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de Evaluatie en de Toekomstvisie 2007-2009 van

de Stichting Centrummanagement Weert en besluiten tot een

jaarlijkse gemeentelijke bedrage van € 17.000,-- voor de periode

2007-2009 (raadsvoorstel 06 02 015).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Mededeling portefeuillehouder stand van zaken Klöckner Pentaplast

Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor handmatige digitalisering

van het revisiebestand riolering ad. € 125.000,--

(raadsvoorstel 06 02 006).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders d.d. 20 december 2005 om:

a.    kennis te nemen van de notitie Uitwerking basisnota december 2005;

b.    akkoord te gaan met de inhoud van deze nota.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst EZ 18-01-2006