AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 14-06-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 14-06-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 10 mei 2006

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 10 mei 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 24 mei 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op

deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking

hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Instemmen met het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (raadsvoorstel 06 06 107) (BW06053006).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

18.

Onderwerp

Instemmen met de parkeerbeleidsnota (raadsvoorstel 06 06 108) (BW06053007).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst EZ 14-06-2006