AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 11-10-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 11-10-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 6 september 2006 en de opiniŽrende raadsvergadering van 31 augustus 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 6 september 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 Advieslijst OpiniŽrende raad 31 augustus 2006

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering van 20 september 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders:L.F.A. Heuvelmans, A.W.P. Kirkels, P.J.H. Sijben en S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Behandelen van de Begroting 2007, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 11 167).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken ethische en morele verantwoordelijkheid inzake het inzetten van dieren voor attractieve commerciŽle doeleinden (hierbij worden betrokken de brieven van 27 september 2006 van enerzijds mw. Dentener en de heer van Ooijen en anderzijds ROOD, jongeren in de SP) (verzoek fractie SP).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen norm voor het aantal vierkante meters buitenspeelruimte voor kinderen (raadsvoorstel 06 11 161) (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 september 2006 om:

a.   akkoord te gaan met de optie van het verplaatsen van de N280 ter hoogte van Weert naar de zuidzijde van het spoor;

b.   in te stemmen met het gestelde in de bijgevoegde conceptbrief;

c.    dit advies te kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken (BW06090509). Geagendeerd op verzoek van de PvdA.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Presentatie openbaar vervoer

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst EZ 11-10-2006