AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 10-05-2006

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 10-05-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 22 februari 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 22 februari 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergaderingen van 14 en 16 maart en 20 april 2006.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

Raadsvoorstellen: raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Bestanden

Rondvraag.

 

 

Onderwerp

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de begroting 2006, tweede wijziging van de Risse Holding BV (raadsvoorstel 06 05 061).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

 Onderwerp

 Rondvraag.

 

 

 Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 februari 2006 om:

a.   akkoord te gaan met de bestuursopdracht inzake de uitvoering van het onderzoek naar de vorming van een intergemeentelijke sociale dienst door de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert;

b.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

12.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 april 2006 om:

a.   In te stemmen met de standpunten zoals ze zijn geformuleerd in de notitie Voedselbank Weert;

b.   Dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

13.

Onderwerp

 

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 april 2006 om:

a.   kennis te nemen van de evaluatie van het Opschoonteam Weert;

b.   dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst EZ 10-05-2006