AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 30-11-2005

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 30-11-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 12 oktober 2005.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 12 oktober 2005

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 2 en 7 november 2005.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2005;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (05 12 213).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de visie Weert opmaat naar de toekomst op maat in 2015 (05 12 214).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 445.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van de Oelemarkt en Carisstraat (05 12 191).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te stellen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Stand van zaken aanbesteding openbaar vervoer provincie Limburg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

12.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2005;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (05 12 213).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van de visie Weert opmaat naar de toekomst op maat in 2015 (05 12 214).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

14.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de Afvalstoffen Verordening van de gemeente Weert 2005;

B.      Vaststellen van een aanpassing per eerstvolgende actualiseringronde van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2005 conform punt g. van de bijlage
(05 12 217).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te stellen.

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

17.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2005;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (05 12 213).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

 

 

 

 

18.

Onderwerp

A.      Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen inzake het voornemen om per 1 september 2005 voor de duur van 4 jaar een huurovereenkomst aan te gaan met Nering Bögel voor een bedrag van € 50.000,-- per jaar;

B.      Jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen van € 32.000, exclusief jaarlijkse indexeringen, per 1 september 2005 voor de duur van 4 jaar;

C.      Toekennen van een eenmalig bedrag ad € 12.675,-- dat rechtstreeks aan Nering Bögel wordt betaald om de huurachterstand van de Stichting Sportagne te saneren
(05 12 201).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te stellen.

 

 

 

20.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

21.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2005;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (05 12 213).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

22.

Onderwerp

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober:

a.      Kennisnemen van stand van zaken ontwikkelingen Regio VVV;

b.      Kennisnemen van de brief van de toenmalige waarnemend burgemeester Mans van Venlo;

c.       Akkoord gaan met verzending van bijgevoegde antwoordbrief aan de huidige burgemeester Bruls van de gemeente Venlo;

d.      Commissie EZ in kennis stellen van dit advies middels behandeling in de vergadering van 30 november as.;

e.      Verzoek indienen de Regio VVV te agenderen voor het eerstvolgende SEART overleg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te stellen.

 

 

 

24.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 30-11-2005