AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 19-01-2005

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 19-01-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie EZ
d.d. 1 december 2004.

 

Bestanden

 Verslag EZ 01-12-2004

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 16 december 2004.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie EZ.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 4.331.000,-- voor een combinatie van een milieustraat en een gemeentewerf (raadsvoorstel 05 02 011).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties & notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties & notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

De beleidsnota Regionale Bedrijventerrein voor het Land van Weert en Cranendonck.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Akkoord gaan met een structurele oplossing voor de topsportproblematiek volgens voorgestelde oplossing. De hieruit voortvloeiende maximale last ad. € 22.000,-- wordt ten laste gebracht van de post onvoorziene lasten 2005 (raadsvoorstel 05 02 016).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties & notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Stand van zaken inzake skateboardsport in Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 02-03-2005