AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 13-04-2005

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 13-04-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie EZ
d.d. 2 maart 2005.

B.      Vaststelling van de advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie EZ d.d. 2 maart 2005.

 

Bestanden

 Verslag EZ 02-03-2005

 Advieslijst EZ 02-03-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 17 maart 2005.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie EZ.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 maart 2005 inzake het Bermbeheerplan
2005-2014.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 maart 2005 inzake het Bomenregister.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Stand van zaken Regio-VVV.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Oplossen van de problematiek met betrekking tot ongesaneerde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied (raadsvoorstel 05 04 049).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Onttrekken van een gedeelte van de Houtstraat en een gedeelte van het fietspad vanaf de Houtstraat aan het openbaar verkeer (raadsvoorstel 05 04 054).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van een onderzoek naar een efficiŽnter gebruik en beheer van voorzieningen ten behoeve van sport en onderwijs door clustering en multifunctionaliteit waarbij voor sportpark St. Theunis een ontwerp herinrichtingvisie wordt uitgewerkt (raadsvoorstel 05 04 065 wordt nagezonden; onder voorbehoud van collegebesluitvorming 5-4-2005).

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 13-04-2005