AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 12-10-2005

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 12-10-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag en advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 7 september 2005.

 

Bestanden

 Advieslijst EZ 7-9-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 21 september 2005;

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (05 11 163).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van de gevolgen van de bezuinigingen op professionele instellingen en het besluit om te bezuinigen op de professionele instellingen voor het jaar 2006 te handhaven (05 09 149).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 11 163).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Uitvoering geven aan het speelruimtebeleidsplan in de wijken Fatima, Groenewoud en Moesel (raadsvoorstel 05 11 172).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

 

Raadsvoorstellen

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 11 163).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Kennisnemen van de gevolgen van de bezuinigingen op professionele instellingen en het besluit om te bezuinigen op de professionele instellingen voor het jaar 2006 te handhaven (raadsvoorstel
05 09 149) (ter vervanging van portefeuillehouder M.M.C.F. Stokbroeks).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

A.      Goedkeuren van de begroting 2006 van Stichting Zwembad
De IJzeren Man;

B.      Vaststellen van het voorlopig prijssubsidie op € 380.074,--;

C.      Vaststellen van de tarieven conform bijgevoegd besluit (raadsvoorstel 05 11 171) (ter vervanging van portefeuillehouder M.M.C.F. Stokbroeks).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 12-10-2005