AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 11-05-2005

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 11-05-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie EZ
d.d. 13 april 2005;

B.      Vaststelling van de advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie EZ d.d. 13 april 2005.

 

Bestanden

 Verslag EZ 13-04-2005

 Advieslijst EZ 13-04-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 17 maart en 28 april 2005;

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2005 inclusief meerjareninvesterings- en vervangingsplan 2006 t/m 2009, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 06 079).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 28.200,- ten behoeve van een onderzoek naar een efficiënter gebruik en beheer van voorzieningen (raadsvoorstel 05 06 084).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Stand van zaken Pinnacle (behandeling B&W d.d. 3 mei as., wordt nagezonden).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2005 inclusief meerjareninvesterings- en vervangingsplan 2006 t/m 2009, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 06 079).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

                                                       

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2005 inclusief meerjareninvesterings- en vervangingsplan 2006 t/m 2009, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 06 079).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de Hensestraat en enkele gedeeltes van de Reinenstraat en Veuskensstraat in Stramproy (raadsvoorstel 05 06 078).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de marktverordening gemeente Weert 2005 (raadsvoorstel 05 06 085).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

16.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2005 inclusief meerjareninvesterings- en vervangingsplan 2006 t/m 2009, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 05 06 079).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Presentatie over de resultaten van het afvalonderzoek.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 11-05-2005