AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 07-09-2005

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 07-09-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststelling verslag en advieslijst openbare vergadering raadscommissie EZ d.d. 22 juni 2005;

B.      Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissies AZ/WZ/EZ d.d. 28 juni 2005 inzake de herijking van het subsidiebeleid.

 

Bestanden

 Verslag EZ 22-06-2005

 Advieslijst EZ 22-06-2005

 Verslag AZ/WZ/EZ 28-06-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven;

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 6 juli 2005.;

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen bestuursopdracht ten aanzien van de samenvoeging van Moesel/Megacles op sportpark Graswinkel (raadsvoorstel 05 09 132) (ter vervanging van portefeuillehouder M.M.C.F. Stokbroeks).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de Tarieventabel parkeerbelastingen 2005, versie II en de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2005, versie II (raadsvoorstel 05 09 153).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Stand van zaken IJzeren Rijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Stand van zaken locatie skateboarders, in relatie tot de brief van 22 augustus 2005 van de heren Nordhausen en P. Lempens (SP) over dit onderwerp (ter vervanging van portefeuillehouder M.M.C.F. Stokbroeks).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Visie van de provincie Limburg op het openbaar vervoer in de provincie in relatie tot de Wvg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 07-09-2005