AGENDA COMMISSIE EZ D.D. 02-03-2005

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda EZ 02-03-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie EZ
d.d. 19 januari 2005.

 

Bestanden

 Verslag EZ 19-01-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen raadsvergadering 2 februari 2005.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen commissie EZ.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Stand van zaken Pinnacle.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 februari 2005 inzake financiering Regio VVV.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van de aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning voor het plaatsen van slagbomen, fietssluizen en camera´s op bedrijventerrein Kampershoek.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 4.351.000,- voor de verplaatsing en nieuwbouw van een milieustraat en een gemeentewerf (raadsvoorstel 05 03 029).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het ´Beheerplan civieltechnische kunstwerken
2005-2009´ (raadsvoorstel 05 03 040).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Wijzigen van de regelgeving met betrekking tot de adviescommissie cultuurhistorie en de welstandscommissie conform nieuwe werkwijze (raadsvoorstel 05 03 041).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

 

 Advieslijst EZ 02-03-2005