AGENDA COMMISSIE Welzijn D.D. 13-06-2006

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda WLZ 13-06-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 9 mei 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 09-05-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2        Toezeggingen raadsvergaderingen van 24 mei 2006.

5.3        Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen (bijgevoegd).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op

deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking

hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op

deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 B&W advies

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking

hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bijdrage van € 151.228,- ten behoeve

van de 1e fase van de restauratie van het klooster Abdij Maria Hart

aan de Maasstraat 17 (Brigittinessenklooster)

(raadsvoorstel 06 06 079) (BW06052316).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de evaluatie van het Centrum voor daklozenopvang en verslavingszorg over de periode oktober 2005 tot april 2006 (raadsvoorstel 06 06 099) (BW06052312).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 mei 2006 om:

a.      kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank op het beroep van de Stichting Kunstcollege Weert;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06051630).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 mei 2006 om:

a.      de notitie Mantelzorg en vrijwillige inzet in de zorg 2006-2008 gemeente Weert en Nederweert conform het bijgevoegde ontwerp vast te stellen;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06051607).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Stand van zaken Project Weerter geschiedschrijving (onder voorbehoud van besluitvorming college van B&W d.d. 06 juni 2006).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

16.

Onderwerp

Stand van zaken WMO.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

17.

Onderwerp

Stand van zaken Centrum voor opvang en verslavingszorg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

19.

Onderwerp

Vaststellen Jaarrekening 2005, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 086) (BW06052327).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille (raadsvoorstel 06 06 100) (B&W voorstel nog niet beschikbaar).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 95.000,00 (exclusief BTW)

ten behoeve van de omgevingsinrichting bij de dependance van de

OBS Molenakker aan de Molenakkerdreef (raadsvoorstel 06 06 106)

(BW06053008).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Verlengen raamovereenkomst educatie 2002-2006 (raadsvoorstel 06 06 105) (BW06053003).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Realiseren van stageplaatsen voor studenten en leerlingen binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Weert (initiatiefvoorstel PvdA-fractie) (raadsvoorstel 06 06 078).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

24.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 mei 2006 om:

a.      een voorzitter en leden voor de collegeadviescommissie integratie te benoemen voor de raadsperiode 2006-2010;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn (BW06051614).

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Ondewerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Advieslijst Welzijn 13-06-2006