AGENDA COMMISSIE Welzijn D.D. 09-05-2006

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda

 

Bestanden

 Agenda WLZ 09-05-2006

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 21 februari 2006.

 

Bestanden

 Advieslijst WLZ 20-02-2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1        Lijsten van aan de raad gerichte brieven

5.2        Toezeggingen raadsvergaderingen van 14 en 16 maart en 20 april 2006.

5.3        Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 maart 2006 om:

a.      kennis te nemen van de resultaten van het overleg met de werkgroep skate(board)voorziening;

b.      kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar de kwanitatieve en kwalitatieve behoefte nieuwe skate(board)voorziening en de deelnemende scholen hierover te informeren;

c.       in te stemmen met voorgestelde vervolgaanpak;

d.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Economische zaken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Stand van zaken WMO.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

10.

Onderwerp

Stand van zaken Centrum voor opvang en verslavingszorg.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21

februari 2006 om:

a.      kennis te nemen van de definitieve afrekening en eindrapportage oudkomers 2002-2005;

b.      in te stemmen met deelname aan de tweede ronde oudkomersproject en tijdelijke

urenuitbreiding afdeling welzijn ten laste van dit budget;

c.       de reserve oukomers in te zetten voor projecten;

d.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14

maart 2006 om:

a.      kennis te nemen van het eindrapport van de GOA-periode 2002-2006;

b.      dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

14.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

15.

Onderwerp

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering

 

 

 Advieslijst Welzijn 09-05-2006